Tìm m đến hàm số y =img1 đồng biến trên tùng khoảng xác định?         

A.

m > 1.

B.

m =1.

C.

m < 1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

TXĐ: img1 Ta có: img2  Vậy img3 thì hàm số y =img4 luôn đồng biến trên từng khoản xác định.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...