Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:                           

A.

A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

B.

B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn vô số điểm chung nữa.

C.

C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

D.

D. Nếu một đường thẳng có một điểm thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D  .

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...