Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:img1        

A.

Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì.

B.

Nếu img1 thì img2 là ảnh của img3 qua phép đối xứng tâm I.

C.

Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho.

D.

Phép đối xứng tâm biến tam giác bằng tam giác đã cho.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Mệnh đề này sai vì thiếu điều kiện ba điểm img1 thẳng hàng.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.