Tìm một số, biết một phần năm bằng 50% số đó.

A.

$\frac{2}{5}$

B.

$\frac{1}{{10}}$

C.

$\frac{4}{5}$

D.

$\frac{1}{{20}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số đó là: $\frac{1}{5}:50\% = \frac{2}{5}.$

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.