Tìm một số có bốn chữ số, biết rằng viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 6 lần số đã cho.

A.

6000

B.

5000

C.

4500

D.

4000

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...