Tìm một số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó, thì số đó tăng thêm 306 đơn vị.

A.

34

B.

32

C.

30

D.

36

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải một số thì số đó tăng lên gấp 10 lần. Số đó là: 306 : (10 – 1) $ \times $ 1 = 34 Đáp số: 34.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.