Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=1+\frac{1}{x}.$

A.

$\int{f\left( x \right)}dx=-\frac{1}{{{x}^{2}}}+C.$

B.

$\int{f\left( x \right)}dx=x+\ln \left| x \right|+C.$

C.

$\int{f\left( x \right)}dx=x-\frac{1}{{{x}^{2}}}+C.$

D.

$\int{f\left( x \right)}dx=\frac{1}{2}{{\left( x+\frac{1}{x} \right)}^{2}}+C.$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.