Tìm những phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

1. Thiếc, chì là những kim loại mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

2. Pb không tác dụng với dd H2SO4 loãng lẫn dd H2SO4 đặc nóng vì sản phẩm là PbSO4 không tan bao bọc ngoài kim loại.

3. Sn, Pb bị hoà tan trong dd kiềm đặc nóng.

4. Sn tác dụng với dd H2SO4 loãng và dd H2SO4 đặc tạo ra cùng một loại muối.

A.

1, 2.

B.

2, 3.

C.

1, 3.

D.

3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 3.

1. Thiếc, chì là những kim loại mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

3. Sn, Pb bị hoà tan trong dd kiềm đặc nóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...