Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A.

Phân tử polime do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

B.

Monome và mất xích trong phân tử polime chỉ là một.

C.

Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hoá khi đun nóng.

D.

Cao su lưu hoá là polime thiên nhiên của isopren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tử polime do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...