Tìm số hạng chứa img1 trong khai triển img2                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có img1  Hệ số của img2 ứng với img3 số hạng cần tìm img4 Chọn B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.