Tìm số hạng đứng giữa trong khai triển img1                         

A.

A. img1        

B.

B. img1

C.

C. img1        

D.

D. img1; img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có img1  Suy ra khai triển img2img3 số hạng nên có hai số hạng đứng giữa là số hạng thứ img4 (ứng với img5) và số hạng thứ img6 (ứng với img7). Vậy hai số hạng đứng giữa cần tìm là img8; img9. Chọn D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.