Tìm số hạng không chứa img1 trong khai triển img2

A.

A : 252

B.

B : 210

C.

C : 45

D.

D : 120

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1 Số hạng tổng quát thứ img2 của khai triển là img3 Số hạng không chứa img4 của khai triểnimg5 Hệ số cần tìm là img6  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.