Tìm số hạng không chứa img1 trong khai triển img2 biết img3         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1img2 img3 img4 img5. Suy ra số hạng tổng quát trong khai triển: img6img7. Tìm img8. Vậy hệ số của số hạng không chứa img9 trong khai triển là: img10. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.