Tìm số hạng không chứa img1 trong khai triển nhị thức Newton img2,img3.                

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D

Xét khai triển img1 Số hạng tổng quát trong khai triển trên là img2. Số hạng không chứa img3 trong khai triển trên ứng với img4img5img6. Vậy số hạng không chứaimg7 trong khai triển trên là img8.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.