Tìm số hạng không chứa img1 trong khai triển nhị thức Newton img2, img3.  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D

  Ta có: img1. Theo yêu cầu bài toán img2. Vậy hệ số cần tìm là img3.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.