Tìm số hạng không chứa img1 trong khai triển thành đa thức của biểu thức img2, biết n là số nguyên dương thỏa mãn img3 .  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Xét hai khai triển sau img1. Cộng theo vế hai đẳng thức trên ta được: img2  Do đó, ta có img3 Đặt img4 Ta có số hạng tổng quát của img5img6. Số hạng không chứa img7 của khai triển ứng với trường hợp img8 Vậy số hạng không chứa img9 của khai triển là img10.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...