Tìm số mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau: (1)       Nếu hàm số img1 đạt cực đại tại img2 thì img3 được gọi là điểm cực đại của hàm số. (2)       Giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) của hàm số còn được gọi là cực đại (cưc tiểu) và được gọi chung là cực trị của hàm số. (3)       Cho hàm số img4 là hàm số bậc 3, nếu hàm số có cực trị thì đồ thị hàm số cắt trục img5 tại 3 điểm phân biệt. (4)       Cho hàm số img6 là hàm số bậc 3, nếu đồ thị hàm số cắt trục img7 tại duy nhất một điểm thì hàm số không có giá trị cực trị.  

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Vì đây là dạng bài tìm mệnh đề đúng nên quý độc giả phải đi xét xem mệnh đề nào là đúng rồi tổng hợp lại. Với mệnh đề img1: đây là mệnh đề đúng, ta cùng nhớ lại chú ý trang 14 sách giáo khoa cơ bản nhé: “Nếu hàm số img2 đạt cực đại (cực tiểu) tại img3 thì img4 được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của hàm số; img5 được gọi là giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) của hàm số, kí hiệu là img6, còn điểm img7 được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của đồ thị hàm số.” Mong rằng quý độc giả nhớ rõ từng khái niệm, tránh nhầm các khái niệm: “điểm cực đại của hàm số”, “điểm cực đại của đồ thị hàm số”. “giá trị cực đại”, … Với mệnh đềimg8, ta tiếp tục xem Chú ý 2 trang 14 SGK, và đây cũng là mệnh đề đúng. Với mệnh đềimg9: Ta nhận thấy đây là mệnh đề sai, ta chỉ lấy đơn cử ví dụ như hình vẽ sau đây: 3  Đồ thị hàm số ở hình vẽ có 2 điểm cực trị nhưng chỉ cắt trục img11 tại duy nhất 1 điểm, nên kết luận này là sai. Với mệnh đề img12: Ta cũng nhìn vào hình vẽ đã lấy làm ví dụ minh họa ở mệnh đề 3 để nhận xét rằng đây là mệnh đề sai. Vây đáp án đúng của chúng ta là img13 : có 2 mệnh đề đúng.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.