Tìm số nghiệm của phương trình img1 thuộc đoạnimg2.         

A.

40

B.

30

C.

60

D.

20

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ta có img1img2img3. img4img5img6. img7img8img9  Xét img10: Với img11, ta có img12img13, do img14 nên (có 10 giá trị img15). Với img16, ta có img17img18, do img19 nên (có 10 giá trị img20). Với img21, ta có img22img23, do img24 nên (có 10 giá trị img25). Vậy phương trình đã cho có img26 nghiệm thuộc đoạn img27.  Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.