Tìm số nguyên dương n thỏa mãn img1.                 

A.

A. img1 hoặc img2.

B.

B. img1 hoặc img2 hoặc img3.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A.

Điều kiện: img1. img2  img3img4 hoặc img5.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.