Tìm số nguyên dương img1 thỏa mãn img2.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Xét khai triển img1.                img2 Cho img3 vào img4 ta được: img5.                 img6 Cho img7 vào img8 ta được: img9.                 img10 Cộng vế theo vế của img11img12 ta được: img13 img14. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...