Tìm số nguyên tử N0 có trong m0 = 200 (g) chất Iôt phóng xạ :

A.

N0 = 9,19.1021.

B.

N0 = 9,19.1021.

C.

N0 = 9,19.1023.

D.

N0 = 9,19.1024.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

N0 = 9,19.1023.

N0 = 9,19.1023 (nguyên tử).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...