Tìm số thập phân có phần thập phân gồm hai chữ số khác 0, biết khi lấy số thập phân đó nhân với 2, rồi nhân tiếp với 3 một bạn đã quên đánh dấu phẩy ở tích nên được tích là 18594. Số thập phân đó là:

A.

30,99

B.

31,99

C.

32,99

D.

29,99

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Nhân số đó với 2 rồi nhân tiếp số đó với 3 tức là đã nhân số đó với 6 ($2 \times 3 = 6$) được kết quả là 18594. Số đó quên đánh dấu phẩy) là: 18594 : 6 = 3099 Số thập phân cần tìm là: 30,99.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.