Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số img1.  

A.

2

B.

3

C.

0

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định: img1 Ta có: img2 img3 là đường tiệm cận ngang. Mặc khác: img4  img5 không là đường tiệm cận đứng. img6  img7  img8 là đường tiệm cận đứng. Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...