Tìm số tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số img1  

A.

3

B.

2

C.

1

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 Tìm tiệm cận đứng Ta có img2 img3  Vậy hàm số có img4 tiệm cận đứng là img5 Tìm tiệm cận ngang img6  Vậy hàm số có img7 tiệm cận ngang là img8  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.