Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau img1.                            

A.

A. img1

B.

B. img1 

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Do img1   

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.