Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau img1.                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án là D

Xét phương trình: img1 Phương trình có nghiệm img2img3 Vậy img4.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.