Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau img1.                 

A.

A. img1 

B.

B. img1 

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B

img1  với img2 img3.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.