Tìm tập nghiệm img1 của bất phương trình img2.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: img1img2 img3. img4 img5 img6img7. Vậy tập nghiệm của bất phương trình là img8

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.