Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log2(x2)>3 .

A. S=[10;+)
B. S=(;10)
C. S=(;10]
D.   S=(10;+)
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Điều kiện x2>0x>2. Ta có log2(x2)>3x2>23x>10 Kết hợp với điều kiện, bất phương trình có nghiệm: S=(10;+) .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.