Tìm tập xác định img1 của hàm số img2        .

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Chọn C  Hàm số xác định khi và chỉ khi img1 Vậy tập xác định img2. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.