Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để hàm số img2 có cực tiểu mà không có cực đại.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Do img1 nên hàm số có cực tiểu mà không có cực đại khi và chỉ khi img2.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.