Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để phương trình img2 có hai nghiệm thực phân biệt.  

A.

img1 

B.

img1 hoặc img2

C.

img1 hoặc img2

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Ÿ Đặt img2. Suy ra img3 Pt (2) trở thành: img4 img5  Ÿ Để phương trình (1) có 2 nghiệm img6 phân biệt img7 Phương trình img8 có đúng một nghiệm img9 thuộc khoảng img10 img11img12  img13.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.