Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình img1 có nghiệm.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trìnhimg1  Phương trình img2 trên đoạnimg3 ta có img4 Phương trình.img5 Tính các giá trị img6  Để phương trình (∗) có nghiệm khi và chỉ khiimg7.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.