Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số img1 nghịch biến trên khoảng img2.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Phân tích: Ta thấy nếu đặt img1 với img2 thì img3 . Tức là tìm điều kiện để hàm số img4 nghịch biến trên khoảng img5 . Xét img6 . Để thỏa mãn yêu cầu của đề bài thi img7 với mọi img8. Tức là img9 với mọi img10 img11  .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.