Tìm tất cả các giá trị img1 sao cho đồ thị hàm số img2 có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác có một góc bằng img3.  

A.

img1 

B.

img1, img2.

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. img2  Hàm số có ba điểm cực trị khi và chỉ khi img3 có ba nghiệm phân biệt img4 img5. Khi đó img6, img7, img8, là các điểm cực trị của đồ thị. Ta thấy img9nên tam giác img10 cân tại img11. Từ giả thiết suy ra img12. Gọi img13 là trung điểm img14, ta có img15 img16  img17.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.