Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1 để hàm số img2 có tập xác định là img3

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số img1 có tập xác định là img2 khi và chỉ khi img3img4  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...