Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số img1 cắt đường thẳng img2tại 3 điểm phân biệt.         

A.

Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: img1  Để 2 đồ thị cắt nhau tại 3 điểm phân biệt thì img2          .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...