Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số img1 đồng biến trên img2 ?         

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

- Phương pháp: Hàm số img1 Hàm số đồng biến trên R img2 với mọi x - Cách giải: img3         img4 img5 

Đáp án đúng là D.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.