Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số img1 đồng biến trên đoạn img2          

A.

m ³ -3 .

B.

m ³ 0.

C.

m £ -3 .

D.

m £ 0 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ta có:img1  Đặt t = sin x , doimg2  Hàm số (1) trở thànhimg3  Hàm số (1) đồng biến trên img4 khi và chỉ khi hàm số (2) nghịch biến trênimg5  img6 (img7tại hữu hạn điểm) Hàm sốimg8 trênimg9 ta có: img10 Suy ra: img11  Xét hàm số img12 trên đoạn img13 Ta cóimg14đồng biến trên img15 img16  Tứcimg17 .Do đó cóimg18 Hàm số (1) đồng biến trên img19khi và chỉ khi img20   

 

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.