Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1 sao cho bất phương trình  img2 nghiệm đúng với mọi img3?  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt img1 Với img2img3       .

Thay vào bất phương trình ta được: img4.

Xét hàm số img5 ; img6 img7  .

Từ bảng biến thiên ta có img8 thỏa đề bài.

 Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.