Tìm tất các giá trị của tham số img1 để đường thẳng img2 cắt đồ thị img3 của hàm số img4 tại hai điểm img5, img6 phân biệt sao cho img7 đạt giá trị nhỏ nhất với img8, img9 là hệ số góc của tiếp tuyến tại img10, img11 của đồ thị img12.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị img1 và đường thẳng img2: img3. Phương trình img4, ta có img5 và img6 không là nghiệm img7 nên img8 luôn cắt đồ thị img9 tại hai điểm phân biệt img10, img11 với mọi img12. Hệ số góc của tiếp tuyến tại img13 và img14 lần lượt là: img15 trong đó img16 là hai nghiệm của phương trình img17. Ta có: img18. Ta thấy img19. Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương img20 và img21 ta có: img22. Do đó img23 đạt được khi và chỉ khiimg24. Do img25,img26phân biệt nên ta có img27img28img29 img30img31.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.