Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1 để hàm số img2 nghịch biến trên khoảng img3.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 hoặc img2.

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: Tập xác định img1. img2; img3.         Nếu img4 thì img5 nên hàm số không có khoảng nghịch biến.         Nếu img6 thì hàm số nghịch biến trên khoảng img7. Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng img8 img9. Kết hợp với điều kiện ta được img10.         Nếu img11 thì hàm số nghịch biến trên khoảng img12. Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng img13 img14. Kết hợp với điều kiện ta được img15. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng img16 khi img17 hoặc img18. Cách 2: Ta có:img19. Theo ycbt cần có img20img21 TH1:img22. Khi đó img23: Không xảy ra. TH2:img24: Khi đó img25là một tam thức bậc hai luôn có hai nghiệm img26img27 do img28. Theo Viét:img29 img30. Tập nghiệm của bpt img31là img32. Để img33img34 cần có img35 img36img37. Điều kiện:img38.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...