Tìm trên đồ thị hàm số img1 những điểm M sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng ba lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang của đồ thị.

A.

 img1 hoặc img2

B.

 img1 hoặc img2

C.

 img1 hoặc img2

D.

 img1 hoặc img2        

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Gọi điểm img1img2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Mặt khác img3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Yêu cầu bài toán img4  Vậy điểm M(4;3) hoặc M(-2;1).

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...