Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E.coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh. Để xác định đúng dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi các dòng vi khuẩn này trong một môi trường có nồng độ tetraxiclin thích hợp. Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn sẽ:

A.

sinh trưởng và phát triển bình thường khi thêm vào môi trường một loại thuốc kháng sinh khác.

B.

bị tiêu diệt hoàn toàn.

C.

tồn tại một thời gian nhưng không sinh trưởng và phát triển.

D.

sinh trưởng và phát triển bình thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

sinh trưởng và phát triển bình thường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.