Sự nhân đôi của ADN đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì

A.

tích lũy tính đột biến làm tăng tính đa dạng di truyền dẫn tới tăng khả năng thích nghi của sinh vật.

B.

làm tăng số lượng gen giả trong hệ gen.

C.

làm tăng số gen hoạt động chức năng trong hệ gen.

D.

tạo ra các đặc điểm giúp sinh vật thích nghi trực tiếp với môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tích lũy tính đột biến làm tăng tính đa dạng di truyền dẫn tới tăng khả năng thích nghi của sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...