Cơ sở tế bào học của định luật phân li là:

A.

Sự phân li và tổ hợp của cặp NST đồng dạng trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

B.

Khả năng tạo 2 loại giao tử của thế hệ F1.

C.

Sự xuất hiện 1 kiểu gen của F1 và tỉ lệ phân li 1 : 2 : 1 của đời F2 về kiểu gen.

D.

Sự lấn át của alen trội đối với alen lặn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự phân li và tổ hợp của cặp NST đồng dạng trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.