Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác loại thì

A.

chỉ bộ ba có nuclêôtit thay thế mới thay đổi còn các bộ ba khác không thay đổi.

B.

toàn bộ các bộ ba nuclêôtit trong gen bị thay đổi.

C.

nhiều bộ ba nuclêôtit trong gen bị thay đổi.

D.

các bộ ba từ vị trí cặp nuclêôtit bị thay thế đến cuối gen bị thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chỉ bộ ba có nuclêôtit thay thế mới thay đổi còn các bộ ba khác không thay đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...