Tìm các giá trị của tham sốimg1 để đồ thị hàm số img2 có điểm cực đại và điểm cực tiểu cách đều đường thẳng có phương trình: img3 .  

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

[Phương pháp trắc nghiệm] img1  Hàm số có 2 cực trị img2 , gọi img3là hai nghiệm của phương trình img4, ta có: img5 Bấm máy tính: img6  Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là: img7 Gọi img8 là trung điểm của img9 Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là: img10 Yêu cầu bài toánimg11  Kết hợp với điều kiện thì img12 .  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.