Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình sau đây có nghiệm thực img1.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhận xét: Ta thấy tham số m xuất hiện ở hai biểu thức căn, là căn bậc hai và căn bậc 3 nên ta nghĩ đến việc rút m, muốn vậy phải đặt hai ẩn phụ là img1. Điều kiện: img2. Đặt img3  Þ img4  khi đó ta có hệ phương trình img5. Suy ra img6(1). Xét hàm số img7 liên tục trên đoạn [0; +∞). Ta có img8, "v ≥ 0. Suy ra hàm số f(v) nghịch biến trên đoạn [0; +∞). Mặt khác img9. Với mỗi v ≥ 0 thì ta có một giá trị của x, do đó phương trình có nghiệm khi và chỉ khi (1) có nghiệm v ≥ 0 Û m £ 128. Vậy giá trị cần tìm của m là (–∞; 128].  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...