Tìm giá trị cực tiểu của hàm số img1.         

A.

4.

B.

1.

C.

0.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

- Phương pháp: Nếu hàm số y có img1 và img2 thì x0 là điểm cực đại của hàm số. Nếu hàm số y có img3 và img4 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số. - Cách giải: Có img5 img6  Suy ra cực tiểu của hàm số đạt được khi img7 .   

 

Đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.